Kallelse till årsmöte 2018

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: lördagen den 1/9 2018

Plats: Halvarbodavägen 12, Glanshammar (Örebro)

Tid: 13.00

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

12. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av sekreterare.
e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
f) Val av antal suppleanter
g) Val av ledamöter till styrelsen.
h. Val av suppleanter till styrelsen.
i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
k Val av antal ledamöter i valberedningen.
l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.

Metal Prayer Day 2017

Metal Sanctuary arrangerar för 9:e året i rad Metal Prayer Day

Välkomna till en dag då vi ber för kristna band och musiker verksamma inom rockmusiken. Vi ber att Guds ord ska få spridas även inom rockkretsarna och vi ber speciellt för att metalbibeln ska få bli till välsignelse för de personer som får en sådan. Huvudtalare vid årets bönedag är Erik Tilling.

Efter bönedagen kommer det att bli konsert med All for the King på kvällen. Se separat anslag.
Lördagen den 25/11 kl. 13.00
Pingstkyrkan
Nygatan 10, Örebro

 

slottet

Releasekonsert med All for the King

Lördagen den 25:e november kl. 20.00 blir det hårdrockskonsert i Pingstkyrkan Örebro då bandet All for the King med Erik Tilling i spetsen ger en releasekonsert i samband med släppet av deras nya skiva.

Adressen är Nygatan 10 Örebro och biljetter finns till förköp på Din Bok i Örebro. Det går också att lösa biljett i entrédörren (kontant, kort eller swish) och inträdet är 100 kr.

Huvudarrangör för den här konserten är Pingstkyrkan Örebro i samarbete med Erikshjälpen samt Metal Sanctuary.

 

Rock för gud skull

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: lördagen den 25/3-2017

Plats: Peppargatan 2, Örebro

Tid: 16.00

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

12. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av sekreterare.
e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
f) Val av antal suppleanter
g) Val av ledamöter till styrelsen.
h. Val av suppleanter till styrelsen.
i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
k Val av antal ledamöter i valberedningen.
l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.

Kristen hårdrocksfestival i Sollentuna i vår

7-8 april 2017 kommer den kristna metalfestivalen Rainbow Rock Festival att äga rum och som headlines presenteras på fredagen Hypersonic (Italien) och det blir celebert besök på lördagen i form av Bloodgood (USA).

Bland övriga band kan nämnas Hero (Sverige) och Cell9 (Sverige) och för den som drar mer är åt punkhållet kan glädjas åt Peter118 (England).

Biljetterna säljs som antingen endagars eller tvådagars pass och kan köpas via länken här. Festivalen arrangeras av organisationen Christian Metalheads International (CMI). Vill du läsa mer om vilka band som kommer klicka på länken här.

 

background_new

Bönevandring i Rejmyre

Metal Sanctuary vill bjuda in till bönevandring nere i Rejmyre lördagen den 12:e november kl. 13.30. Syftet med bönevandringen är att bereda väg för kristna band in på metalfestivalen Skogsröjet som går av stapeln i augusti varje år. Vi kommer i första hand att be att det svenska metalbandet Narnia ska få komma in och spela på festivalen nästa år.

Men det kommer också att bli bön för att dörrarna öppnas för andra kristna band och att organisationer som Metal Sanctuary och Street Church får komma in på festivalen och dela ut metalbiblar.

Vi samlas kl. 13.30 i Rejmyre vid Rejmyre skola (samma plats som Skogsröjet brukar vara på). Varmt välkomna med att be om att Guds röst ska få höras även på Skogsröjet.

 

gitarrer

Metal Prayer Day 2016

Årets upplaga av Metal Prayer Day kommer i år att vara förlagd till lite sydligare breddgrader, nämligen Helsingborg.

Boka därför in lördagen den 5:e november. Platsen är Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10,  Helsingborg och tiden är klockan 14:00. Varmt välkomna! Böneledare samt huvudtalare är i skrivande stund inte klart utan kommer att meddelas inom kort.

Glad påsk

Glad påsk. Här kommer en liten påminnelse om vad påsken handlar om egentligen.

Årsmöte 2016

Medlemmar i Metal Sanctuary kallas till årsmöte för 2016.

Datum: lördagen den 19:e mars 2016

Plats: Pingstkyrkan Örebro, Nygatan 10

Klockslag: 17.00

Dagordning för årsmötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

12. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av sekreterare.
e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
f) Val av antal suppleanter
g) Val av ledamöter till styrelsen.
h. Val av suppleanter till styrelsen.
i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
k Val av antal ledamöter i valberedningen.
l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.

Intressant tidningsurklipp om musiken i kyrkan

FullSizeRender-2

Den här bilden är tagen från en tidning där en dam ställer en fråga till världskände predikanten Billy Graham angående att kyrkan inte vill spela samma gamla sånger som alltid spelats och som pekar lite grann på den otolerans som tyvärr finns fortfarande inom kyrkan inför den musik som ”inte passar in” Nedanstående finns artikeln fritt översatt till svenskan.

Kyrkomedlem besviken på ny musik på gudstjänsten

Bäste pastor Graham. Kanske är jag bara gammalmodig men då och då brukar vår kyrkas musikansvarig introducera nya sånger i gudstjänsten och jag känner inte för dem. Jag gillar gamla psalmer och önskar att han höll sig till dem. Ska jag beklaga mej till vår pastor? Mrs. E.W.W.

Svar: Jag vet att det här har varit en kontroversiell fråga i många kyrkor och jag låtsas inte att jag har alla svar särskilt inte sedan jag inte är särskilt musikalisk. Men vi har en sjungande tro och Gud har gett oss musikens gåva för att prisa honom. Psalmisten förklarade ”Med sjungande läppar ska min mun prisa dej” Psaltaren 63:5

Istället för att beklaga dej inför din pastor (eller någon annan) uppmanar jag dej att fråga efter Guds hjälp att vara tacksam för all musik som visar oss på Gud, ny eller gammal. Nej, du kommer säkert inte gilla en del av den men andra gör och Gud kan använda den i deras liv för att uppmuntra dej och för dem närmare till Kristus.Kom ihåg. De gamla psalmerna som du gillar var en gång i tiden nya och någon person då gillade dem heller inte.

Ibland, är jag rädd, en hymn kan bli som familjär för oss att vi sjunger den utan att tänka på orden. Men det är fel, därför att då blir vår sång tom och meningslös. Låt inte det här hända dej, men meditera över orden på sången du sjunger och gör dem över till en bön. 

Din musikansvarige har förmodligen varit vis nog att introducera nya sånger sakta; en total förändring av allting på en gång kan vara förödande. Be för honom och uppmuntra honom, låt honom veta att du är tacksam för hans gåvor. Ja, låt honom veta att du uppskattar de gamla psalmerna men stötta honom  också när han försöker nå en ny generation genom musiken.