Metal Prayer Day 2019

Metal Prayer Day firar 10 år! Det ska naturligtvis firas lite extra och därför vill vi bjuda in till bönedag med lite extra satsning.

Lördagen den 14:e september, kl. 16.00

Pingstkyrkan Solna, Råsundavägen 76, Solna

Huvudtalare i år är Urban Thoms och bland övriga böneledare återfinns Simon Ådahl, Örjan Armgren, Anders Mossberg samt Johannes Jonsson. Det kommer som vanligt att vara en dag då vi ber att Guds verk ska få framgång i metalvärlden, bön för kristna sångare och musiker verksam inom metalscenen samt att Metalbibeln ska fortsätta få spridas bland hårdrockare och att den ska komma till välsignelse för de människor som tar emot en Metalbibel. Vi ber också för Metal Sanctuary och för de som jobbar med evangelisation inom Metal Sanctuarys verksamhet.

Det kommer också att bli fikaservering i samband bönedagen. Efter bönedagen arrangerar Metal Sanctuary konsert med Simon Ådahl Band samt bandet XT. Se vidare separat information.

Varmt välkomna önskar styrelsen för Metal Sanctuary

Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: söndagen den 24/2 2019

Plats: Pingstkyrkan, Nygatan 10, Örebro

Tid: 15.00

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

12. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av sekreterare.
e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
f) Val av antal suppleanter
g) Val av ledamöter till styrelsen.
h. Val av suppleanter till styrelsen.
i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
k Val av antal ledamöter i valberedningen.
l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.

Metal Prayer Day 2018

Det har åter blivit dags för Metal Prayer Day och i år kommer den att hållas i Småland, närmare bestämt i Bredaryd.

Lördagen den 17:e november kl. 15.00 är ni alla varmt välkomna till Bredaryds Missionsförsamling, Norregårdsvägen 27, Bredaryd. Det kommer i vanlig ordning vara en dag där vi ber om att Guds rike ska få framgång i metalvärlden, bön för kristna metalband och musiker, kristna metalorganisationer samt Metalbiblen. Det kommer att vara med ett lovsångsteam från församlingen och vi avslutar bönedagen med att fira nattvard tillsammans. Det kommer också att serveras fika.

I år arrangeras Metal Prayer Day av Metal Sanctuary tillsammans med Bredaryds Missionsförsamling.

Varmt välkomna!

Kallelse till årsmöte 2018 (ändrad tid)

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: lördagen den 1/9 2018

Plats: Halvarbodavägen 12, Glanshammar (Örebro)

Tid: 15.00 (observera ändrad tid)

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

12. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av sekreterare.
e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
f) Val av antal suppleanter
g) Val av ledamöter till styrelsen.
h. Val av suppleanter till styrelsen.
i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
k Val av antal ledamöter i valberedningen.
l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.

Metal Prayer Day 2017

Metal Sanctuary arrangerar för 9:e året i rad Metal Prayer Day

Välkomna till en dag då vi ber för kristna band och musiker verksamma inom rockmusiken. Vi ber att Guds ord ska få spridas även inom rockkretsarna och vi ber speciellt för att metalbibeln ska få bli till välsignelse för de personer som får en sådan. Huvudtalare vid årets bönedag är Erik Tilling.

Efter bönedagen kommer det att bli konsert med All for the King på kvällen. Se separat anslag.
Lördagen den 25/11 kl. 13.00
Pingstkyrkan
Nygatan 10, Örebro

 

slottet

Releasekonsert med All for the King

Lördagen den 25:e november kl. 20.00 blir det hårdrockskonsert i Pingstkyrkan Örebro då bandet All for the King med Erik Tilling i spetsen ger en releasekonsert i samband med släppet av deras nya skiva.

Adressen är Nygatan 10 Örebro och biljetter finns till förköp på Din Bok i Örebro. Det går också att lösa biljett i entrédörren (kontant, kort eller swish) och inträdet är 100 kr.

Huvudarrangör för den här konserten är Pingstkyrkan Örebro i samarbete med Erikshjälpen samt Metal Sanctuary.

 

Rock för gud skull

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: lördagen den 25/3-2017

Plats: Peppargatan 2, Örebro

Tid: 16.00

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

12. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av sekreterare.
e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
f) Val av antal suppleanter
g) Val av ledamöter till styrelsen.
h. Val av suppleanter till styrelsen.
i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
k Val av antal ledamöter i valberedningen.
l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.

Kristen hårdrocksfestival i Sollentuna i vår

7-8 april 2017 kommer den kristna metalfestivalen Rainbow Rock Festival att äga rum och som headlines presenteras på fredagen Hypersonic (Italien) och det blir celebert besök på lördagen i form av Bloodgood (USA).

Bland övriga band kan nämnas Hero (Sverige) och Cell9 (Sverige) och för den som drar mer är åt punkhållet kan glädjas åt Peter118 (England).

Biljetterna säljs som antingen endagars eller tvådagars pass och kan köpas via länken här. Festivalen arrangeras av organisationen Christian Metalheads International (CMI). Vill du läsa mer om vilka band som kommer klicka på länken här.

 

background_new

Bönevandring i Rejmyre

Metal Sanctuary vill bjuda in till bönevandring nere i Rejmyre lördagen den 12:e november kl. 13.30. Syftet med bönevandringen är att bereda väg för kristna band in på metalfestivalen Skogsröjet som går av stapeln i augusti varje år. Vi kommer i första hand att be att det svenska metalbandet Narnia ska få komma in och spela på festivalen nästa år.

Men det kommer också att bli bön för att dörrarna öppnas för andra kristna band och att organisationer som Metal Sanctuary och Street Church får komma in på festivalen och dela ut metalbiblar.

Vi samlas kl. 13.30 i Rejmyre vid Rejmyre skola (samma plats som Skogsröjet brukar vara på). Varmt välkomna med att be om att Guds röst ska få höras även på Skogsröjet.

 

gitarrer

Metal Prayer Day 2016

Årets upplaga av Metal Prayer Day kommer i år att vara förlagd till lite sydligare breddgrader, nämligen Helsingborg.

Boka därför in lördagen den 5:e november. Platsen är Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10,  Helsingborg och tiden är klockan 14:00. Varmt välkomna! Böneledare samt huvudtalare är i skrivande stund inte klart utan kommer att meddelas inom kort.