Evangelisation på Metallsvenskan

Det har dykt upp en mycket fin möjlighet att kunna evangelisera på Metallansvenskan som går av stapeln i Örebro 23-24/5 2014. Och det ska ske genom utdelning av Metalbiblar i likhet med de satsningar som Bible for Nations och Street Church har gjort på Sweden Rock, Wacken och Roskildefestivalen.

Bedömningen är att det kommer att det kommer att behöva köpas in 1 500 Metalbiblar. Kostnaden är 37 500 kr (1 Metalbibel kostar 25 kr i inköp). Vill du vara med att stödja detta, sätt då in din gåva på Bible for the Nations konto och märk din instättning med Metalbiblar Örebro. Alla gåvor stora som små är välkomna! Nu gör vi det här tillsammans.

Plusgiro nr: 23 41 00-6  IBAN SE88 9500 0099 6026 0234 1006 / SWIFT-BIC NDEASESS   http://metallsvenskan.com/start/

Metal Bibeln

No Comments

Kommentera