Om Metal Sanctuary

Metal Sanctuary är något så unikt som en metal church , dvs ett nätverk för alla oss som älskar att lyssna på hårdrock och metal i alla dess former . Metal Sanctuary består av vanliga kristna runt om i Sverige som har två saker gemensamt:

-Metal i all dess former

-Att sprida Guds Ord i metalvärlden . Medlemmarna kommer från olika samfund och sammanhang.

Metal Sanctuary är ett svenskt nätverk som har bildats för att vara ett ljus i mörkret i metalvärlden. Vi vill vara en fristad för kristna hårdrockare där de kan känna sig hemma och växa andligen samt där nyfrälsta hårdrockare kan växa i tron och bli bevarade. Vi verkar också för att underlätta och genomföra gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden.

Vår uppgift är att vara ett andligt serviceorgan för alla som gillar hårdrock. Vi förespråkar inte någon särskild stil utan vill betjäna alla som på något sätt behöver våra tjänster. Vi står mer än gärna till tjänst med konserter och andra events , men också med gudstjänster , barnvälsignelse , bröllop , själavårdssamtal , begravningar … etc .

En stor del av vår verksamhet handlar om att sprida Metalbibeln , en bibel som innehåller Nya Testamentet tillsammans med ett antal vittnesbörd från kända och mindre kända personer inom metalvärlden . Där kan du bland annat läsa om vad Gud betyder för Nicko McBrain i Iron Maiden, Peter Baltes i Accept och Tommy Aldridge i Whitesnake . I skrivande stund har Metalbibeln tryckts i mer än 40.000 exemplar. Vill du ha ett eget exemplar av denna radikala och livsförvandlande bok är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vår ambition är att denna sida ska uppdateras fortlöpande med information om vad som händer inom Metal Sanctuary – the Metal Church of Sweden .

Gud välsigne dej!

In his Majestys service

Mattias, Gus, Andy, Heidi och Fredrik (ledningsgruppen för Metal Sanctuary)